صفحه اصلی > محصولات > ضمانت نامه مزایده  

ضمانت نامه مزایده

سازمان­ها و شركت­ها معمولاً اموال و لوازم مازاد بر احتياج خود را از طريق مزايده به فروش مي رسانند. به منظور اطمينان از انجام این عمل و عدم انصراف برنده مزايده و امضاي قرارداد مربوطه،‌از كليه شركت كنندگان در مزايده خواسته مي شود به همراه پيشنهادات خود، نسبت به ارائه ضمانت نامه نيز اقدام نمايند. به اين نوع ضمانت نامه،‌ ضمانت نامه شركت در مزايده اطلاق مي شود.

مدارک مورد نیاز بخش اعتبار سنجی جهت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده


   دانلود : مناقصه.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : فرم درخواست.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : تعهد نامه.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : پرسشنامه.pdf           حجم فایل 80 KB