صفحه اصلی > راهنمای متقاضیان > اولویتهای صدور ضمانتنامه 

اولویت های موضوعی صندوق در حوزه صدور ضمانتنامه

 1. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال. 
 2. تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب وکار.
 3. طرحهای نیمه تمام بالاتر از 50 درصد.
 4. تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی.
 5. طرح توسعه واحدهای فعال صادراتی.
 6. طرح اصلاح ساختار و بهینه سازی مصرف انرژی.
 7. شرکتهای دانش بنیان شامل:
  1. فناوری زیستی(پزشکی، کشاورزی، صنعتی ، محیط زیست).
  2. فناوری نانو ( محصولات و مواد)
  3. اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)
  4. مواد پیشرفته (فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها، پلیمر ها)
  5. الکترونیک و کنترل (میکروالکترونیک، قطعات،مدار ها،سخت افزار کامپیوتر و سامانه ها)
  6. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار های کامپیوتری.
  7. تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.
  8. دارو های پیشرفته و مهندسی پزشکی.
  9. هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها،موشکها).
  10. انرژیهای نو (هسته ای و تجدید پذیر).
  11. محصولات پیشرفته سایر بخش ها ( نفت و گاز و ...)
 8. اجزاء شهرکهای فناوری.
 9.