صفحه اصلی > ماموریت 

ماموریت صندوق


قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. اساسنامه صندوق در سال 1384 مصوب هیأت محترم دولت گردیده و صندوق پس از شروع به کار در سال 1385، اولین ضمانت‌ نامه خود را در سال 1386 صادر نمود.

موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد. ضمانت نامه اعتباری جهت تسهیل در تأمین منابع مالی از طریق توثیق تسهیلات صنایع کوچک.

این ضمانت نامه ها حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را تضمین می کند. این در حالی است که پس از انجام بررسی های کارشناسی و اعتبار سنجی، مبتنی بر اولویت های تصویب شده ی صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت نامه اعتباری برای متقاضی صادر می شود.