صفحه اصلی > ضمانتنامه اعتبار خریدار 

ضمانت نامه اعتبار خرید

این ضمانتنامه که از انواع تهعد پرداخت میباشد به نفع فروشنده مواد اولیه، ماشین آلات و یا ارائه کننده خدمات است و به تقاضای تولید کننده که خریدار مواد اولیه یا خدمات میباشد بابت پوشش ریسک پرداخت مبلغ کالاهای خریداری شده به تقاضای خریدار صادر می گردد.با این ضمانتنامه ریسک عدم وصول مطالبات کاهش میابد.