خدمات الکترونیک

امضای تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بانک سپه

در مراسمی تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بانک سپه در راستای افزایش تعاملات جهت حمایت بیشتر از تولید و کارآفرینی امضا شد.

اشتراک گذاری: