خدمات الکترونیک

بازدید مدیرعامل صندوق از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق، از سیزدهمین نمایشگاه ایران نانو در محل دائمی نمایشگاه‌ بین المللی تهران بازدید کرد.

اشتراک گذاری: