خدمات الکترونیک

سومین روز از اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط از 5 الی 8 تیر 1401 در محل نمایشگاه بین المللی تهران در سالن‌های 6، 7 و 27 با حضور جمع كثیری از شركت‌های توانمند کوچک و متوسط برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری: