خدمات الکترونیک

چهارمین نمایشگاه کار ایران (جابکس)

چهارمین نمایشگاه کار ایران (جابکس) با حضور برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی، چهارشنبه 13 اسفند به مدت 4 روز، در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

اشتراک گذاری: