How To Take Better Concert Pictures in 30 Seconds
8 بهمن

آشنایی با تنها حامی دولتی صنایع کوچک

حدود دو سوم اشتغال جهان، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها، مهمترین عامل کاهش بیکاری، زمینه‌ساز پایداری اجتماعی، کارآفرینی بالا، استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، ابزار توسعه اقتصاد و ....، همه و همه از خصوصیات بنگاه‌های کوچک و متوسط است که امروزه مهمترین نقش در شکوفایی اقتصاد هر کشوری را دارند. بخشی از این بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنایع بوده که شاهرگ حیات و موفقیت آنها، وجود و تداوم تامین مالی فعالیت‌‌هایشان است.

تیزر