خدمات الکترونیک

نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و عمان

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و عمان به مسقط سفر کرده است. این سفر با هدف رایزنی در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و بهداشت صورت گرفته است.

1400/11/23
اشتراک گذاری: