خدمات الکترونیک

وصول مطالبات صندوق دارای فرآیند طولانی مدت است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: ۱۳۱۴ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده که از این مبلغ حدود ۵۳۲ میلیارد ریال وصول شده است/ وصول مطالبات به نسبت پرداخت خسارت با یک فاصله زمانی ۲ تا ۳ ساله اتفاق می‌افتد.

1400/10/11
اشتراک گذاری: