خدمات الکترونیک

عمده خسارت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در طرح‌های ایجادی است

"محمدحسین مقیسه"'گفت: حدود ۵۰ درصد خسارت‌های صندوق در بخش طرح‌های ایجادی و بقیه هم طرح‌های توسعه و سرمایه درگردش است و بخش اندکی در بخش ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری است.

1400/10/11
اشتراک گذاری: