آخرین خبر ها
حمایتهای ویژه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از واحدهای صنعتی آسیب دیده کرمانشاه
30/دی/1396

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مساعدت و حمایتهایی را برای راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی که پیش از زلزله استان کرمانشاه فعال بوده و در این حادثه آسیب و خسارت دیده اند در نظر گرفته است.