How To Take Better Concert Pictures in 30 Seconds
16 آذر

انعقاد تفاهم‌نامه با یکی از بزرگترین شبکه‌ بانکی کشور برای حمایت از صنایع کوچک

معاون فنی و برنامه‌ریزی و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک درباره تفاهم‌نامه با بانک سپه گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با این بانک و گسترش مناسبات دو جانبه در شرایط موجود کشور می‌تواند باعث توسعه بخش تولید و اشتغال در جامعه شود.

تیزر