خدمات الکترونیک

ضمانت‌نامه اعتباری

متقاضیان: صنایع کوچک با کمتر از 50 نفر.

ذی‌نفعان: بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری.

درصد پوشش: 70 درصد (85 درصد در مناطق کمتربرخوردار).

ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت اقساط اعتبارات و به‌نفع بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر می‌‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه 70 درصد (در مناطق کمتر برخوردار 85 درصد) اصل و سود تسهیلات است. متقاضیان این نوع ضمانت‌نامه پس از دریافت مصوبه تسهیلات از بانک عامل خود می‌توانند برای ثبت درخواست در «سامانه صدور ضمانت‌نامه» اقدام کنند. انواع این ضمانت‌نامه عبارت‌اند از:

  • ضمانت‌نامه سرمایه در گردش: ضمانت‌نامه‌ای که برای کسری وثیقه تسهیلات سرمایه در گردش متقاضیان، به‌نفع بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر می‌‌شود.

  • ضمانت‌نامه ایجادی: ضمانت‌نامه‌ای که برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات سرمایه ثابت برای ایجاد یا تکمیل واحد تولیدی نیمه‌کاره، به‌نفع بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر می‌‌شود.

  • ضمانت‌نامه توسعه‌ای: ضمانت‌نامه‌ای که برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات سرمایه ثابت توسعه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید یا نوسازی ماشین‌آلات، به‌نفع بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر می‌شود.

 

نکته: برای مشاهده مدارک لازم برای درخواست ضمانت‌نامه به صفحه اول «سامانه صدور ضمانت‌نامه» صندوق به آدرس zemanat.sif.ir  مراجعه کنید.