آخرین خبر ها
با هدف کمک به فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال
صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید
30/اردیبهشت/1398

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفتگو با ایرنا عنوان کرد: پارسال به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و مواجهه با تحریم ها، با هدف حفظ وضع موجود و فعالسازی واحدهای راکد و نیمه فعال، صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید.