آخرین خبر ها
مقیسه خواستار شد:
نیاز به افزایش سرمایه برای حمایت بیشتر از صنایع کوچک
5/آذر/1397

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: سرمایه کنونی صندوق جوابگو صنایع کوچک نمی باشد لذا برای حمایت و تقویت بیشتر صنایع کوچک باید سرمایه این صندوق افزایش یابد.