آخرین خبر ها
اقتصاد و صنعت در انديشه امام خميني (ره)
14/خرداد/1399

یکی از مباحث بسیار مهم که در بیانات امام خمینی سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده است «مباحث اقتصادی و صنعتي» است كه به بهانه سي و يكمين سالگرد رحلت امام به آن مي‌پردازيم.