همراهی مدیرعامل صندوق در سفر وزیر صنعت،معدن و تجارت به استان کرمانشاه و مناطق زلزله زده


تاریخ: 1397/7/14