آخرین خبر ها
صدور نخستین ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سامانه سککوک
27/مرداد/1397

از نخستین ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سامانه سککوک در آخرین روز از نمایشگاه صنایع کوچک رونمایی شد.