آخرین خبر ها
با هدف ارتقاء آگاهی کارکنان انجام شد
آموزش حقوق شهروندی در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
1/اسفند/1397

نخستین دوره آموزش حقوق شهروندی با حضور مدیران و کارکنان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک روز سه شنبه 30 اسفند در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.