آخرین خبر ها
انتصاب عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
19/خرداد/1397

وزیر صنعت،معدن وتجارت طی حکمی آقای "محبوب پناهی" را به عنوان عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منصوب کرد.