آخرین خبر ها
معاون وزیر صنعت، معدن وتجات در بازدید از شهرک صنعتی قیروکارزین تاکید کرد:
حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از سرمایه‌گذاران / جبران کسری وثیقه تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با صدور ضمانتنامه
22/مرداد/1398

معاون وزیر صنعت، معدن وتجات و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از حمایت‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای تامین کسری وثیقه سرمایه گذاران و فعالان صنعتی جهت دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این صندوق تا سقف ۳۰میلیارد ریال ضمانت نامه را درشبکه بانکی تامین می کند.