آخرین خبر ها
در 6 ماهه نخست 99 انجام شد؛
پرداخت بیش 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی
2/آبان/1399

به گفته معاون طرح و برنامه ویزی وزارت صمت، تسهیلات تبصره 18 به بیش از 1100 واحد صنعتی از اسفند 97 تاکنون اعطا شد.