آخرین خبر ها
به مناسب روز خبرنگار انجام شد؛
بازدید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از خبرگزاری فارس
19/مرداد/1399

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در خبرگزاری فارس با مدیرعامل این خبرگزاری دیدار و از بخش‌های مختلف خبرگزاری از جمله تحریریه بازدید کرد.