آخرین خبر ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی دلیجان اعلام کرد:
۲۰ هزار شغل در شهرک‌های صنعتی کشور به وجود آمد/ یک ‌هزار و ۱۶۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شد
3/بهمن/1399

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰ هزار شغل جدید امسال در واحدهای تولیدی فعال شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شد.