آخرین خبر ها
بهره مندی 1080 بنگاه‌ تولیدی از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال
9/اسفند/1399

در 10 ماهه امسال بیش از 66 هزار و 319 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18(برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.